Vad är levande blodanalys?

I blodet ser vi framförallt hur matsmältningen och immunförsvaret fungerar. Eftersom mage och matsmältning är (som motorn i bilen) de viktigaste funktionerna i kroppen rättar vi alltid till dessa först. Därefter kan näringen tas upp bättre och kroppen kan läkas och få mer energi.

Blodanalys avslöjar eventuella kommande sjukdomar

Det går att i blodet se olika processer långt innan det har blivit en sjukdom. Därför är det ett bra sätt att använda i förebyggande och läkande syfte.

Exempel på vad som kan ses i blodet

Vi kan se saltsyrabrister, cirkulationsrubbningar och vissa brister som har med vitaminer och mineraler att göra. Om de röda blodkropparna ser ut på ett visst sätt kan man ana att det finns brist av B12, folsyra, eller järn. Dessa brister uppkommer ofta på grund av ett felaktigt pH-värde i magen. Det uppstår då obalans i tarmfloran som i sin tur påverkar hur kroppen kan ta upp vitaminer och mineraler.

Stress och parasiter

Om personen har en hög och långvarig stress påverkar det hur sköldkörtel och binjurar fungerar. Många mag- och tarmproblem kan ha att göra med bakterier och parasiter. Dessa kan man ha fått utomlands (men även i Sverige kan man få det av grönsaker och djur m.m.). Ibland kan man få amöbor i sin kropp och även det kan man se i blodet.

Vita blodkroppar indikerar vad som är fel

Vi kan se på de vita blodkroppar som är i omlopp i kroppen vilken aktivitet som pågår och vad kroppen kämpar med. De vita blodkropparna visar också på olika brister eller om det finns en överväxt av bakterier eller parasiter i kroppen. Detta kan ge utslag i kroppen som t.ex. allergier. Är de vita blodkropparna trasiga eller ineffektiva kan det vara toxiner i kroppen som måste rensas bort.

Cellmembranen berättar

Kantiga och stjärnformade cellmembran indikerar en nedsatt gall- och leverfunktion. Eftersom alla cellmembran i kroppen består av fetter är det ett dåligt upptag och omvandling av fett.

Röda blodkroppar ger svar på mycket

Vi kan på hur blodkropparna ser ut se mjältens aktivitet .

Andra tecken visar levernedsättning.

Spetsiga och sammankladdade (myntrullar) röda blodkroppar är också ett tecken på felaktigt ph-värde i kroppen som i sin tur beror på nedsatt matsmältning.

Urinsyrekristaller kan ge värk

Ibland kan man se mycket kristaller. Dessa är urinsyrekristaller som har att göra med Ph-värdet i kroppen och även med njurarnas funktion. De som har dessa kristaller har ofta ont i leder och muskler. De ser ut som krossat glas!

Fibrintrådar kan påvisa risk för blodpropp

I plasman kan man ibland se fibrintrådar. Finns det mycket sådana kan det vara risk för propp. Fibrintrådar indikerar att det oftast finns en dålig cirkulation i hela kroppen. Ibland kan man se detta hos personer med huvudvärk och andra värkproblem. Detta har visat sig kan ha att göra med leverbelastning och en dålig matsmältning.